Економски значај савремених облика биотероризма

Predavač: 
Др Татјана Папић Бранков, научни сарадник

Др Татјана Папић Бранков, научни сарадник, Институт за економику пољопривреде, Београд

Среда, 29.4.2015. у 12.30

Сала за седнице (први спрат старе зграде)