Шта Вам нису рекли о статистици?

Predavač: 
Дамјан Крстајић, Центар за хемијску информатику (четвртак, 16.12.10. у 15 сати, сала за седнице)

Апстракт

Статистика је научна дисциплина која се развила из потребе за практичним решењима у индустрији и науци. Данас се, на жалост, статистика на већини наших факултета предаје као да је област теоријске математике, где студенти решавају задатке који немају везе са њиховим будућим научним радом, као ни са потребама наше индустрије. Примера ради, већина статистичких тестова која студенти уче имају предуслов да  променљиве имају Гаусову (нормалну) расподелу, а тај предуслов је вома ретко задовољен у пракси.

На предавању ће бити речи о значају непараметарске статистике, односно о статистици без предуслова о нормалној расподели. Такође, нека општа неразумевања основе статистике биће предочена кроз примере. На крају ће слушаоци моћи да чују у кратким цртама које подобласти статистике су данас актуелне за научне истраживаче.

 

О предавачу

Дамјан Крстајић је дипломирани математичар за вероватноћу и статистику. Директор је Истраживачког центра за хемијску информатику (www.rcc.org.rs), независне истраживачке организације која у задњих неколико година своја научна истраживања финансира искључиво у раду са страним медицинским институцијама и биотехнолошким фирмама.