Биодиверзитет и специфичности управљања генетичким ресурсима шумских врста Србије 24.11.16. у 14.00, сала 205/II

Predavač: 
Др Василије Исајев, редовни професор у пензији

четвртак 24.11.2016, 14.00 часова сала 205/II