Човек и храна - од нужности до естетике. Сала за седнице, четвртак, 23.3.17. у 13,20

Predavač: 
Драгослав Бокан, режисер и књижевник