Инсекти у биолошкој контроли - контрола инвазивних врста и заштита биодиверзитета

Predavač: 
Др Иво Тошевски, научни саветник

 среда 13.4. 2016. у 9,30 ч сала 205/II