Историја пшенице

Predavač: 
Др Србислав Денчић, научни саветник

Историја пшенице

 

предавач: Србислав Денчић, научни саветник,

Институт за ратарство и повртарство Нови Сад,

 

четвртак 11.2.16 у 12 часова Сала за седнице