Токсини бактерија и гљивица у храни

Predavač: 
Оливер Радановић, Научни институт за ветеринарство Србије

Сала за седнице, среда, 13.4.11. у 13,30