Održana predavanja

Predavač: Momčilo Selić, književnik
Predavač: Milan Brdar, profesor univerziteta
Predavač: Slobodan Antonić, profesor univerziteta
Predavač: Ljubodrag Dimić, profesor univerziteta
Predavač: Nebojša Jovanović, istoričar
Predavač: Zoran Avramović, naučni savetnik
Predavač: Svetislav Božić, profesor univerziteta
Predavač: Ivan Radović, finansijski analitičar