Reč urednika

Forum Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu osnovan je sa ciljem da studentima, đacima, nastavnicima i svim zainteresovanim približi naučna i tehnološka dostignuća iz različitih oblasti ljudske prakse i ujedno predstavi Fakultet javnosti. Verujemo da će Forum postati mesto susreta nastavnika i saradnika sa univerziteta i instituta i ljubopitljivih ljudi podstaknutih željom za novim saznanjima. Forum će svoje ciljeve ostvarivati na različite načine. Na prvom mestu su predavanja, okrugli stolovi, diskusije i izdavanje štampanih materijala proizašlih iz rada Foruma.
 
Svi vidovi rada Foruma biće popularisana u javnosti i to putem zvaničnog sajta Fakulteta, štampanih i elektronskih medija čime će se proširiti krug zaninteresovanih i postići veći učinak u popularizaciji obrazovanja, nauke i naučnih dostignuća, posebno onih koja se primenjuje u proizvodnji hrane.Našajavnost, blagodareći Forumu, biće podrobno i iz prve ruke obaveštene o svim izazovima koji su pred nama na polju obrazovanja, nauke, biotehnologije i poljoprivrede. Programi Foruma podsticaće širenje znanja i učenje na daljinu.
 
 
 
 
Slavoljub Lekić
urednik Foruma