Економија и биотехнологија - нови путеви конвергенције

Predavač: 
проф. др Драгослав Словић

Економија и биотехнологија - нови путеви конвергенције. Сала за седнице, петак 22.1.2016. 10.00 сати

Предавач: проф. др Драгослав Словић, Сала за седнице, петак 22.1.2016. у 10.00 часова

Земун, Немањина 6, www.forum.agrif.bg.ac.rs