Intelektualni snobizam srpske „elite“

Predavač: 
Momčilo Selić, književnik

Utorak, 9.3.2010. u 12 časova, sala za sednice

Predavanje iz ciklusa: Univerzitet u Srbiji na pragu 21. veka