Promena kritičkog mišljenja u društvenim naukama

Predavač: 
Miloš Knežević, geopolitičar

Utorak, 23.3.2010. u 12.00 sati, sala za sednice. Poljoprivredni fakultet, Zemun, Nemanjina 6.